Akciğer Kanseri

Akciğerler, solunum sistemimizin çift sünger yapılı organlarıdır. Sağ akciğer 3 bölümden (lob denir) oluşur ve sol akciğerden (2 lobdan oluşur) biraz daha büyüktür. Akciğerler kanserleri patolojik olarak küçük hücreli ve küçük hücreli-dışı akciğer kanserleri olmak üzere temelde 2 ana tipe ayrılırlar.

Devamı

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Tedavi için Liv Hospital’a gelen herkes akciğer kanseri merkezi uzman ekibinden kişiye özel bakım almaktadır. Ekip yalnızca akciğerde başlayan kanserlere odaklanan göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi doktorlarından, hemşirelerden ve terapistlerden oluşmaktadır.

Devamı

Ülkemizde Akciğer Kanserinin Görülme Yüzdeleri ve Bölgelere Dağılımı

Ülkemizde her yıl 30-40 bin civarında akciğer kanseri vakası görüldüğü tahmin edilmektedir. Bölgelerimize göre akciğer kanseri görülme oranı Ege Bölgesi’nde yüzde 40, Marmara Bölgesi’nde yüzde 27, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 26, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 19, Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 18, İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 16’dır.Tüm dünyada en çok görülen kanser olan akciğer kanseri ülkemizde de en sık rastlanan kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak erkeklerde daha sık rastlanan akciğer kanseri, kadınlarda da meme kanserinden sonra en çok görülen kanserdir.

  • Ege
  • Marmara
  • Doğu Anadolu
  • G.Doğu Anadolu
  • Akdeniz
  • İç Anadolu
  • Sigara İçenler
  • Sigara İçmeyenler

Ana Sayfa Akciğer

Son yıllarda, kişiselleştirilmiş tıp fikri akciğer kanseri olan kişiler için bir gerçeğe dönüşmüştür.

Liv Hospital’daki doktorlar şimdi akciğer kanseri tipleri ile yakın ilişkili olduğunu bildiğimiz genetik mutasyonlar açısından tümörünüzü test edebilmektedirler. Akciğer adenokarsinoması olan hastaların yaklaşık yüzde 60’ındaki tümörlerin spesifik mutasyonlar ile bağlantılı olduğu saptanmıştır.

Bazı kemoterapi ilaçları spesifik mutasyonlara sahip tümörlere karşı diğerlerinden daha etkili olduğundan, tümörünüz üzerinde yürütülecek genetik testler hangi terapilerin sizin için en fazla yararı sağlayabileceğinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
Bir tümörün genetik yapısına ilişkin bilgiler cerrahi girişimden sonra kanserin yeniden ortaya çıkma şansının öngördürülmesine de yardımcı olabilir. Ve, eğer bir kanser yeniden ortaya çıkmışsa veya bir ameliyat veya radyasyon terapisi ile kalıcı iyileşme sağlanamıyorsa, bu mutasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak tümörün küçültülmesi için başka tedavilerin planlanmasına yardımcı olabilir.

Liv Hospital Kanser Merkezi kanser tedavisine yönelik bu yeni yaklaşımı uygulayan merkezlerden biridir.

Patologlarımız şimdi tümör üzerinde yürütülen genetik testleri akciğer kanseri için tedavi edilen tüm erkeklerde ve kadınlarda tanı ve evreleme prosedürünün rutin bir parçası olarak sürece dahil etmektedir. Bu genetik değişimler (somatik mutasyonlar) yalnızca kanser hücrelerinde bulunup, normal hücrelerinizde görülmemektedir. Bunlar çocuğunuza aktarılamazlar.

Liv Hospital’da test ettiğimiz en yaygın mutasyonlar EGFR ve KRAS ve EML4-ALK füzyon genidir. Tümörlerinde bu mutasyonların bulunduğu hastaların cerrahiden önce veya sonra uygulanan kemoterapiden yarar sağlaması daha az mümkün olabilir.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Görmezden Gelmeyin

• Öksürük
• Nefes darlığı
• Göğüs ağrısı
• İştah kaybı
• Balgam veya mukus çıkartacak şekilde öksürük
• Kanlı öksürük
• Yorgunluk

 

Akciğer kanseri, göğüsteki lenf nodlarının, kemiklerin, beynin, karaciğerin ve adrenal bezlerin yanısıra akciğerin kendisi içinde de yayılabilir. Eğer bu gerçekleşirse, vücudunuzun diğer kısımlarında ağrı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu semptomlar akciğer kanseri ile ilişkili olmalarına karşın, kanserle ilgili olmayan bir başka tıbbi durumun sonucu olarak da gelişebilirler. Eğer bu semptomlardan en az birini yaşarsanız, doktorunuz ile konuşunuz.

Öksürük