Akciğer Kanseri

Akciğerler, solunum sistemimizin çift sünger yapılı organlarıdır. Sağ akciğer 3 bölümden (lob denir) oluşur ve sol akciğerden (2 lobdan oluşur) biraz daha büyüktür. Akciğerler kanserleri patolojik olarak küçük hücreli ve küçük hücreli-dışı akciğer kanserleri olmak üzere temelde 2 ana tipe ayrılırlar.

Devamı

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Tedavi için Liv Hospital’a gelen herkes akciğer kanseri merkezi uzman ekibinden kişiye özel bakım almaktadır. Ekip yalnızca akciğerde başlayan kanserlere odaklanan göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi doktorlarından, hemşirelerden ve terapistlerden oluşmaktadır.

Devamı