2. Evre

Evre 2: Kanser, en yakın lenf bezlerine atlamıştır.

2A: Tümör, bulunduğu akciğer alanı ile aynı taraftaki lenf bezlerine yayılmıştır.
2B: Tümör ya Evre 1B‘deki gibidir ve aynı taraftaki lenf bezlerine yayılmıştır; veya kanser lenf bezlerine yayılmamıştır ama göğüs duvarına ve/veya diafragmaya ve/veya iki akciğer arasındaki (mediastinal) plevraya ve/veya kalbin etrafındaki zara (perikard) yayılmıştır veya tümörle aynı lobda nodül vardır.

 

Lenf