3. Evre

Evre 3: Tümör, akciğer zarı veya iki akciğer arasındaki mediasten denen boşluğa veya buradaki lenf bezlerine yayılmıştır.

3A: Kanser kendisiyle aynı taraftaki lenf bezlerine yayılmıştır. Ayrıca olabilir göğüs duvarına ve/veya diyafragmaya ve/veya akciğerler arasındaki zara ve/veya kalbin etrafındaki zara (perikard) yayılmıştır veya tümörle aynı tarafta ama ayrı lobda nodül vardır.

3B: Kanser köprücük kemiğinin üstündeki lenf bezlerine veya göğsün karşı tarafındaki lenf bezlerine ve/veya kalbe ve/veya büyük damarlara ve/veya soluk borusuna ve/veya yutağa yayılmıştır. Kanser ayrıca akciğer zar tabakaları arasındaki sıvıya da yayılmış olabilir.

73280