4. Evre

Beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezi gibi uzak organlara yayılmıştır.

Küçük hücre dışı akciğer kanserinin erken evrelerinde (evre I ve II, bazı evre III hastalar) ameliyatla tümörlü doku, etraftan bir miktar sağlam doku da çıkarılarak temizlenebilir. Genel olarak ameliyatla tamamen çıkarıldığı ve çevrede hiç hastalık kalmadığı durumlarda başka tedaviye gerek yoktur. Ameliyatla çıkarılması mümkün olmayan evre III akciğer kanserinin esas tedavisi ışın ve ilaç tedavisi (kemoterapi) dir. Evre IV hastalıkta ise tedavi kemoterapidir, ışın tedavisi ise kansere bağlı ağrı, kanama, ya da kemiğe, beyine yayılma söz konusu ise o bölgeye uygulanır. Işın tedavisinde amaç hızlı bölünen kanser hücrelerinin yüksek enerjili X ışınları ile öldürülmesi esasına dayanır. Tümör hücreleri bu tedaviye normal hücrelerden daha fazla duyarlıdır,
Kemoterapi vücuttaki tüm kanser hücrelerini yok etmek amacıyla özel ilaçlar kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir. Kemoterapi ilaçları hızla çoğalan kanser hücrelerine kan yoluyla ulaşarak etki eder. Kemoterapi, ağızdan hap olarak veya damardan infüzyon yoluyla uygulanır. Tedavi düzenli aralıklarla, genellikle 3-4 haftada bir verilir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde, tedavi seçeneği kemoterapidir. Vakaların büyük çoğunluğunda kemoterapiye yanıt iyidir. Eğer hastalık çok sınırlı ise cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Az yayılma durumunda kemoterapiye radyoterapi de eklenerek eş zamanlı tedavi yapılır.

35016818_ml