Akciğer Kanseri Belirtileri

Belirtiler

Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile sonuçlanabilir. Akciğerlerden köken alan bu kanser yayılımı metastaz olarak adlandırılmaktadır.

Şikâyetler
Akciğer kanseri olan birçok kişi farkedilir şikayetler sergilememektedir. Genellikle, hastalığın ilk belirtisi bir başka tıbbi durum için gerçekleştirilen bir göğüs röntgeninde veya BT taramasında ortaya çıkan anormal bir lekedir. Bununla birlikte, bazen, kişiler aşağıdaki şikayetlerden birini veya birden fazlasını farkederler:

• Öksürük
• Nefes darlığı
• Göğüs ağrısı
• İştah kaybı
• Balgam veya mukus çıkartacak şekilde öksürük
• Kanlı öksürük
• Yorgunluk

Akciğer kanseri, göğüsteki lenf nodlarının, kemiklerin, beynin, karaciğerin ve adrenal bezlerin yanısıra akciğerin kendisi içinde de yayılabilir. Eğer bu gerçekleşirse, vücudunuzun diğer kısımlarında ağrı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu semptomlar akciğer kanseri ile ilişkili olmalarına karşın, kanserle ilgili olmayan bir başka tıbbi durumun sonucu olarak da gelişebilirler. Eğer bu semptomlardan en az birini yaşarsanız, doktorunuz ile konuşunuz.

Risk, Önleme & Tarama

Sigara içme veya herhangi bir şekilde tütün maruziyeti akciğer kanseri için majör risk faktörüdür. Çoğunlukla pasif içicilik olarak adlandırılan başkalarının sigara dumanını soluyan sigara içmeyen bireylerde de akciğer kanseri riski artmaktadır.
Eğer sigara içiyorsanız, şimdi sigarayı bırakarak akciğer kanseri riskinizi – ve çevrenizdekilerin akciğer kanseri riskini – azaltabilirsiniz. Eğer akciğer kanseri tanısı almışsanız veya kemoterapi almaktaysanız, araştırmalar aynı zamanda sigarayı bırakmanın tedavinizin daha etkili olmasını sağlayabileceğini düşündürmektedir. Liv Hospital sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak bir sigara bırakma programı sunmaktadır.
Sigara içme en anlamlı risk faktörü olmasına karşın, akciğer kanseri olan kişilerin yüzde 20’ye varan bir kısmı hiç sigara içmemiştir. Diğer risk faktörleri arasında kansere yol açabilen akciğer hasarına neden olan asbest veya radon maruziyeti yer almaktadır. Bununla birlikte, bazı kişilerde, hiçbir tanımlanabilir akciğer kanseri nedeni yoktur.

Akciğer Kanseri Taraması

2011’de Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü düşük dozda BT (bilgisayarlı tomografi) taramaları kullanılarak yapılan tarama testlerinin yüksek risk altındaki bireylerde akciğer kanserinden ölüm riskini azalttığını gösteren Ulusal Akciğer Tarama Çalışması’nın sonuçlarını yayınlamıştır.
Bununla birlikte, bu çalışmanın bulguları düşük dozda BT taramalarının herkes için yapılacağını ifade etmemektedir. Testlerin anksiyeteye (endişeye), gereksiz tedaviye ve olası komplikasyonlara yol açacak şekilde akciğer kanseri olmayan yalancı pozitif sonuçlar verebileceğine dair kuşkular vardır.

Liv Hospital’da şimdi 50 yaş üzerinde olan ve 30 yıl boyunca günde en az bir pakete eşdeğer sigara içmiş olan (30 veya üzeri “paket yıl”) bireylerin akciğer kanseri için taranması çalışılmaktadır. Bir paket yıl bir kişinin tüm yaşamı boyunca içmiş olduğu sigara sayısını tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Bir paket yıl bir yıl boyunca günde 20 sigara (bir paket) içilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Akciğer kanseri taraması sigarayı bırakmanın yerini tutamaz. Hala sigara içmeye devam etmekle birlikte tarama yaptırmayı düşünen herkes sigarayı bırakmak için danışmanlık hizmeti almalıdır.