Akciğer Kanserinde Ne Zaman Kemoterapi Uygulanmalıdır?

Erken evre akciğer kanserinde (evre 1 ve 2) genelde önce ameliyat planlanır. Ameliyat sonrası patoloji raporuna göre hastanın koruyucu(adjuvan) kemoterapi alıp almayacağına karar verilir. Ana hatlarıyla söylenirse tümör 4cm ve daha büyükse ve/veya lenf nodlarında tutulum var ise toplam 4 kere olmak üzere koyucu kemoterapi planlanır. Koruyucu kemoterapi ile amaç olası bir mikrometastatik hastalığı tedavi ederek kanserin nüksünü önlemektir.

Eger hastalık teşhis edildiğinde lokal ileri dediğimiz yerel olarak yayılmış ama uzaga gitmemiş hastalık ise (evre3) hastanın tedavisine konseyde görüşülerek karar verilir. Bazı evrelere sadece kemoradyoterapi verilip tedavi bitirilirken bazılarına önce kemoterapi veya kemoradyoterapi verilip hastalık ameliyat olabilir hale getirilip sonra ameliyat edilmektedir.

Adsız

Yaygın hastalık yani evre 4 hastalıkta artık kanser vucuda dağılmıştır. Bu evrede maalesef şifa mümkün değilir.Kemoterapi veya hedefe yönelik biyolojik tedaviler ve destek bakımla hastalarımızı mümkün oldugu kadar uzun ve kaliteli yaşatmaya çalışmaktayız. Bu evrede hastalara hücre tipine göre seçtiğimiz kemoterapi 3 tur verildikten sonra genellikle tomografi ile kontrol etmekteyiz.Eğer verilen tedavi ile hastalık durmuş veya gerilemişse tedavi 6 tura uzatılmaktadır. Altıncı turun sonunda tekrar kontrol görüntüleme yapılıp hasta takibe alınmaktadır. Günümüzde idame tedavi dediğimiz tedavilerle ömrün ve/veya nüksüz ömrün uzatılması söz konusudur. İdame tedavi olarak kemoterapi veya hedefe yönelik biyolojik tedaviler kullanılabilmektedir. Günümüzde hücre tipini seçerek yapılan genetik testlere göre uygun hedefe yönelik biyolojik ilaçlarda evre 4 hastalıkta daha az yan etki ile hastalık tedavisini sağlamaktadır.