Evreler

Evreleme: Akciğer Kanserinin Nereye Yayılmış Olduğunun Belirlenmesi

Eğer akciğer kanseriniz olduğu belirlenirse, bir sonraki adım vücudun diğer kısımlarına yayılmış olup olmadığının veya metastaz gösterip göstermediğinin tanımlanmasıdır. Bunu yapmak için, size aşağıda belirtilen görüntüleme çalışmalarının biri veya daha fazlası yapılabilir:

• Göğsün ve olasılıkla karın ve pelvisin BT taramaları
• Başın MRG taraması
• Vücudun boyun ve uyluklar arasında kalan tüm kısımlarının kombine bir PET/BT taraması.

Doktorunuz kanserin neden olabileceği herhangi bir semptoma bağlı olarak ilave testler de önerebilir. Bazı olgularda, daha fazla doku örneği elde etmek veya bir tümörün tam yerini belirlemek için ilave prosedürler kullanılabilir.
Doktorunuzun kanserinizin ne kadar yayılmış olduğunu saptamasından sonra, hastalığın evresini belirleyeceğiz. Evrelemede aşağıda belirtilenler dikkate alınmaktadır:

• İlk (primer) tümörün büyüklüğü ve yerleşimi
• Komşu lenf bezlerine (lenf nodlarına) yayılımın boyutu
• Vücutta başka organları istila etmiş olup olmadığı (metastazlar)

Evreleme

Evreleme sizin için en iyi tedaviyi seçmede kritik bir adımdır. Dört evre vardır:

• Evre I – Kanser bir akciğer içinde gelişmiştir ve bu akciğerle sınırlıdır.
• Evre II ve III – Kanser bir akciğerde gelişmiş, ancak komşu göğüs yapılarına veya lenf bezlerine yayılmıştır.
• Evre IV – Kanser bir akciğerden diğer akciğere veya kemik, beyin, karaciğer veya adrenal bez (böbreğin üstünde oturan hormon salgılayan bir organ) gibi bir başka organa yayılmıştır.
Evre kanserin tümörlerin ilk keşfedilme zamanındaki yerleşimine(lerine) dayalıdır ve asla değişmez.