Göğüs Hastalıkları

Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde çeşitli göğüs hastalıkları, akciğer kanseri tanı ve tedavisinin yanı sıra sigara bırakmanın yolları konusunda danışmanlık veriliyor.

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı’nda spirometrik testler, reversibilite testi, akım volüm eğrisi, diffüzyon kapasitesi, egzersiz testi ve maksimum oksijen tüketimi, NO ölçümü, arter kan gazı ölçümü yapılabilmektedir. Alerji deri testi geniş kapsamlı olarak hizmetinize sunulmuştur.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000019900110_xxl

Bronkoskopi laboratuvarında, rijid bronkoskopi, fiberoptik bronkoskopi (en gelişmiş videobronkoskopi ile) ve EBUS ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok akciğer hastalığına tanı koymak, argon plasma koagulasyon (APC), elektrokoagulasyon, kriyoterapi ile tedavi yapabilmek ve endobronşial stent yerleştirmek mümkündür. Bölümümüze bağlı uyku laboratuvarında horlama başta olmak üzere pek çok uyku hastalığının teşhisi konulmakta ve tedavisi verilmektedir. Gerekli durumlarda multidisipliner yaklaşımla alınan cerrahi tedavi kararı KBB hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sigara; başta akciğer kanseri ve KOAH olmak üzere koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, damar hastalıkları, mide – bağırsak hastalıkları ve diğer çeşitli kanser türleri olmak üzere pek çok hastalığın oluşmasında en önemli risk faktörüdür. Sigara bıraktırma destek ünitemizde sigarayı bırakırken yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara CPAP ve BIPAP denilen solunum desteği sağlayan aygıtlarla noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanabilmektedir.