KHDAK Kanseri

KHDAK kanserinde nükslerin belirlenmesi ve yeniden evreleme

Gerek ameliyat gerekse radyoterapi sonrası ilgili organ sisteminin anatomik bütünlüğününbozulması, atelektazi, pnömoni, nedbe ve nekroz gelişmesi nedeniyle bu zeminde oluşan nükslerin tanısında BT ve MR gibi anatomik görüntüleme yöntemleri çokzorlanmaktadırlar. FDG-PET burada da çok etkin bir rehber görevi yapabilmektedir.

Seri FDG-PET görüntüleme yapılarak hastaların izlenmesi ile lokalnüksler diğer yöntemlerden daha önce tespit edilebilmektedir. Radyoterapi sonrası oluşan inflamasyon FDG-PET’de en sık görülen yanlış pozitiflik nedenlerinden birisidir. Bu nedenle radyoterapi sonrası kontrol PET çalışmalarının en az 2 ay geciktirilmesi önerilmektedir. Kemoterapiden sonra ise tümör hücrelerindeki olası stunning etkisinden kaçınmak için sadece 2 hafta beklemek gereklidir.

Adsız

KHDAK kanserlerinde tedavi yanıtının araştırılması

Radyoterapi ve/veya kemoterapiden sonra tümör boyutundaki değişimlerin seri BT ve/veya MR’larda belirlenmesi ile tedavinin etkinliği belirlenmeye çalışılır. Halbuki tümörün tedavi etkisiyle küçülmesi nispeten uzun sürmekte; ayrıca tedavi sonrası oluşan fibröz ve/veya nekrotik doku nedeniyle her zaman beklenen boyut küçülmesi oluşamamaktadır.

Oysa moleküler düzeydeki metabolik aktivitenin bir göstergesiolduğu için sadece canlı tümör hücrelerinin bir göstergesi olan FDG tutulum yoğunluğu,tedaviye yanıtı belirlemede daha duyarlıdır. Dolayısıyla radyoterapi ve kemoterapiden sonra FDG uptake’inin normale dönmesi tedaviye iyi cevap alındığının bir göstergesidir.