Doç. Dr. Arif Osman TOKAT

arifosmanTokat (2)

Uzmanlık Alanları

Göğüs Cerrahisi

Diğer Alanlar

• Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi
• Mediastinal Tümörler Cerrahi Tedavisi
• Özofagus Kanseri Cerrahi Tedavisi

Eğitim ve deneyim

• Liv Hospital Ankara 2014
• S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üyelikler

• Türk Tabipler Birliği
• Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (Kurucu Üye)
• Türk Akciğer Kanseri Derneği

Araştırma ve Yayınlar

• Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 12
• Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: 6
• Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler: 3
• Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 45
• Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: 14