Prof. Dr. Gökhan YUNCU

DSC_0129

Uzmanlık Alanları

–  Göğüs Hastalıkları

İlgilendiği Alanlar

–  Akciğer Kanseri Cerrahisi
–  Videotorakoskopik Göğüs Cerrahisi
–  Bronkoplastik Yöntemler
–  Girişimsel Tanı Yöntemleri
–  Sempatikotomi (Primer Palmar Hiperhidrozis)
–  Akciğer Hidatik Kistleri
–  Göğüs Duvarı ve Mediasten Tümörleri
–  Bronşektazi

Eğitim ve Deneyim

– 1985 yılında lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.
– 1985-1987 yılları arasında, Ordu-Fatsa Duayeri Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmet görevini yerine getirdi.
– 1991 ‘de İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araşt. Hastanesi’nde ihtisas yaptı.
– 1992 ‘de Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Arşt. Hastanesi Uzmanlık mecburi hizmetini yaptı.
– 1998 ile 2004 yılları arasında, Şef Yardımcısı ve Şef Vekili görevlerini üstlendi.
– 2005 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD’da Yard. Doçent oldu.
– 2007 yılında Doçent, Ocak 2013 de Profesör oldu.
– 2008 ‘de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi’nde AD Başkanlığını yürüttü.
– 2014 yılından beri Ulus, Liv Hospital’da çalışmaktadır.

Üyelikler

–  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği,, 2000-2002
–  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi kurucu üyeliği, 2003
–  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şube Başkanlığı, 2005-2007
–  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Üyeliği, 2010-2011
–  Akciğer Kanser Derneği kurucu üyeliği, 2003
–  Türk Toraks Derneği
–  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
–  International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)