Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ

Prof. Dr. Uğur Gönüllü

Uzmanlık Alanları

Göğüs Hastalıkları

Diğer alanlar

• Bronş tümörleri
• Bronkoskopik uygulamalar
• Solunum yolu infeksiyonları
• PulmonerFibrozis
• Uyku Apnesi

Eğitim ve deneyim:

• Lisans; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ( 1976-1982 )
• Doktora – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (1984 – 1989)
• 1987 – 1988 yıllarında yaklaşık 13 ay süre ile Japonya Tokyo MedicalCollege’daFiberoptikBronkoskopi, Endoskopik Lazer Tedavisi ve Akciğer Kanserlerinde Sitoloji konularında eğitim görmüştür.
• 10 Ekim 1990’da Doçent olmuştur.
• 1991 – 1992 yılları arasında yaklaşık 7 ay süre ile Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi ve HarborHospital Center hastanelerinde “Akciğer Kitlelerinden Transbronşiyal İğne Aspirasyonu” ve “Akciğer Kanserlerinde Sitoloji” konularında eğitim almıştır.
• 5 Ocak 1996’da Profesör kadrosuna atanmıştır.
• 1996 – 1997 yılları arasında United StatesMedicalLicensingExaminations (USMLE) step I (1996), step II (1997) ve İngilizce sınavlarını geçerek ECFMG lisansını almıştır.
• 1998 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yapmıştır.
• 2000 – 2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği görevinde bulunmuştur.
• 2003 – 2004 yıllarında Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır, halen aynı derneğin Ankara Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.
• Liv Hospital Ankara 2014

Girişimsel Uygulamalar

• 2000 plevral ponksiyon ve biyopsiler
• 15000 EBUS ve transtorakal iğne aspirasyonlarıdahilbronkoskopik girişimler

Üyelikler

• Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği
• Türk Toraks Derneği
• Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
• Ankara Tabip Odası
• International AssociationfortheStudy of LungCancer
• ERS

Ödüller

• 1994 IASLC DevelopingNation Travel Award