Akciğer Kanserinde Nükleer Tıp
 

Nükleer Tıp

Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp dalı olan nükleer tıp fonksiyonel ve yapısal değerlendirmenin eşzamanlı yapılabildiği uygulamaları ile özellikle onkolojik hastalıkların teşhis, tedavi ve takibinde santral öneme sahiptir.

Liv Hospital Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Bölümü, ‘Moleküler Tıp’ düzeyinde tanı ve tedavi uygulamalarının birbirini tamamladığı sistematik yaklaşımı, konusunda en gelişmiş sağlık teknolojisinin kullanıldığı tesisleri; bilgi, beceri, insan sevgisi ve etik yaklaşımı ile hastalıkla savaşınızda yanınızdadır.

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Departmanında Görüntüleme İşlemleri;

Kullanılan radyoaktif maddenin saçtığı ışınımın cinsine göre gama kamera veya PET-CT isimli cihazlarla gerçekleştirilmektedir. Mevcut cihazlarla tüm organ ve sistemlere ait hastalıkların teşhisine duyarlılık ve özgüllükle katkıda bulunup tedaviye yön verilebilmektedir. Bunun sonucunda birçok organ ve sistemin fonksiyonları değerlendirilmektedir. Tiroid hastalıkları olmak üzere bazı tümörlerde, ağrılı kemik metastazlarında ve enflamatuar eklem hastalıklarında tedavi amaçlı radyoaktif madde uygulamaları yapılmaktadır. Avrupa’da bulunan 3 PEM cihazından 1’i Türkiye’de sadece Liv Hospital’da bulunmaktadır.

Tetkik öncesi ön hazırlık gerekir mi?

Nükleer Tıp Bölümü’nde bazı tetkikler için ön hazırlık gerekmektedir. Bu  tetkikler için randevu günü gelirken nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiği ile ilgili bilgilendirme size hem sözlü olarak hem de yazılı bir form ile verilecektir.

Tanı için radyoaktif maddeler nasıl uygulanır?

Nükleer Tıp Bölümü’nde tetkikler hastaya ya damar yolu ya da ağızdan düşük dozda radyoaktif madde verilerek yapılmaktadır.

Görüntüleme öncesi tahmini bekleme süresi ne kadardır?

Enjeksiyon yapıldıktan sonra verilen maddenin vücutta yeterli yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi yapılacak tetkike bağlı olarak değişmektedir.

Nükleer tıpta görüntüleme nasıl yapılır?

Görüntüleme gama kamera veya PET-CT adı verilen cihazlarla yapılmaktadır. Cihazların dört yanı açık olup çekim süresi tetkike göre değişmektedir.

Nükleer tıp tetkikleri hangi sıklıklarla uygulanabilir?

İstenilen neticeye ulaşılamadığı durumlarda aynı tetkikin tekrarı gerektiğinde veya birkaç nükleer tıp tetkikinin art arda yapılması gereken durumlarda 2-3 günlük aralarla sintigrafi uygulanabilir.

Kullanılan radyoaktif maddelerin zararı var mıdır?

Nükleer tıp uygulamalarında hastalar çok düşük düzeyde radyasyona maruz kalmaktadır. Uygulanan radyofarmasötikler düşük radyasyonlu, kısa ömürlü ve vücutta birikim yapmayan radyoaktif maddeler olup kendiliğinden fiziksel olarak yarılanarak azaldığı gibi, idrarla, terle ve bağırsaklar aracılığıyla da vücuttan atılmaktadır.  Bu maddeler her yaştaki hastada ve çocuklarda, yaşa ve kiloya göre değişen dozlarda güvenle kullanılabilmektedir.

Tetkik sonrası insanlardan uzak kalmak gerekir mi?

Tetkiklerde kullanılan radyoaktif madde miktarları çok düşük düzeylerde olduğu için genel olarak insanlardan uzak kalmanıza gerek yoktur ancak enjeksiyondan sonra 24 saat süresince tedbir amacıyla çocuklardan ve hamilelerden uzak kalmanız önerilmektedir.