Akciğer Kanseri Tedavisinde Onkolojik Yaklaşımlar

Medikal Onkoloji

Kanser tedavisinde çeşitli grup ilaçlar mevcuttur. Birinci grup, kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik kemoterapi ilaçları’dır. İkinci grup, kanser hücrelerinin gelişimi ve çoğalmasını sağlayan mekanizmaları bozarak kanser hücrelerinin yaşamasını ve çoğalmasını engelleyen hedefe yönelik ilaçlar’dır.

Hastalığın erken dönemlerinde cerrahi tedaviye ek olarak cerrahi sonrası yüksek riskli hastalarda mikroskopik hastalığın yok edilmesi amacıyla uygulanabilir, ya da cerrahi öncesi tümörün küçültülmesi ve yayılımının önlenmesi için uygulanabilir.Bazı durumlarda radyoterapi ile birlikte radyoterapi süresince eş zamanlı olarak veya radyoterapi öncesi veya sonrası uygulanabilir. Erken dönem yayılmamış hastalıkta lokal tedaviler ile birlikte uygulandığı hastalığında tamamen yok edilmesi yani şifa amaçlanmaktadır.İleri dönemde yayılmış veya yineleyen hastalıkta hastalığın kontrol altında tutulması, yayılmanın önlenmesi ve hayat süresinin uzatılması amacıyla kemoterapi veya hedefe yönelik ilaçlar veya her ikisi birlikte uygulanabilir. Burada genellikle şifa mümkün değildir. Hastalığın kronik bir hastalık şekline dönüştürülerek hastaya zarar vermesini önlemektir. Bu evredeki hastalıkta ilaç tedavisi ile kontrolü sağlanan bazı hastalarda kalıntı tümörler için cerrahi de eklenebilir.

Adsız

Hastanemizde tıbbi onkoloji uzmanları kanser hastalarının takip ve tedavisini yürütmektedirler.bu süreçle ilgili tüm branşlarla birlikte hareket etmektedirler.tümor konseyinde hastalarımız için en uygun tedavi yaklaşımları planlanmaktadır.hastanemizde her türlü kemoterapi,hedefe yönelik tedaviler ,hormonoterapi , immunoterapi ve kanser destek tedavileri kişi bazında değerlendirilip, tıbbi onkoloji uzmanı tarafından her hasta için planlanarak bu konuda deneyimli ekibimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamalar genellikle günübirlik tedavi şeklinde kemoterapi ünitemizde uygulanmakta olup gerekli ya da istenilen durumlarda yatarak da yapılabilmektedir. Tıbbi onkoloji bölümümüzde meme kanseri;akciğer kanseri;mide-barsak kanserleri; pankreas kanseri;karaciğer kanseri;safra kesesi ve yolu kanserleri; yumurtalık kanseri;serviks kanseri;rahim kanseri;baş boyun tümörleri;osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları;beyin tümörleri;böbrek-mesane kanserleri;prostat kanseri; testis kanseri , malign melanom;lenfomalar;tiroid kanseri gibi birçok kanserin takip ve tedavisi yapılmaktadır.