Sıkça Sorulan Sorular

logo-main
Akciğer kanseri teşhisi nasıl konulur?
Klinik ve radyolojik olarak “akciğer kanseri bulgusu” olması halinde hastanın, sağlık geçmişi, sigara hikayesi, çevresel zehirli maddelere maruziyeti ve aile öyküsü araştırılır.  Bir göğüs röntgenogramının yanı sıra, göğüs bilgisayarlı tomografisi(BT), Pozitron emisyon tomografisi(PET) bronkoskopi ve diğer tanısal testler yapılır. Balgam sitolojisi, bronkoskopi, iğne biyopsisi  veya torakoskopi gibi işlemler ile tanı konulur.
Akciğer kanseri teşhisi konan hastaya ne yapılmalıdır? Evreleme nedir?
Akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra, evreleme yapılarak kanserin erken dönemde mi veya ne derecede ilerlemiş olduğu saptanır. Evreleme, hangi tedavi yönteminin uygulanacağı ve sağ kalım tahmininde yol göstericidir.
Tümörün çıkarılıp, çıkarılamayacağı veya ne büyüklükte bir cerrahi tedavi uygulanacağı, evreye göre belirlenir. Göğüs(BT), Pozitron Emisyon tomografisi (PET), gerekli görülürse manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bronkoskopi, mediastinoskopi/mediastinotomi ve torakoskopi tanının yanı sıra evrelemeyi de sağlar.
Evre I ve II tümörlerde doğrudan cerrahi tedavi uygulanır. Tümörün cerrahi olarak çıkarılabileceğine karar verildikten sonra, hastanın planlanan ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin testler yapılır. Sadece yaş ameliyata engel bir durum değildir.Hastanınameliyata engel olabilecek çok ciddi bir hastalığı olmamalıdır.Akciğer rezervi (Solunum kapasitesi) ve Kalp rezervi yeterli olmalı, cerrahinin yararları risklerden daha ağır basmalıdır.
Akciğer kanseri ameliyatı kimlerde uygulanabilir?
Cerrahi için uygun, erken evrelerdeki hemen hemen tüm hastalar ameliyat edilebilir. Çok az hasta, eşlik eden çok ciddi hastalıkları nedeni ile ameliyat edilemez. Nefes darlığı olan, solunum rezervi düşük hastalar,  daha az akciğer dokusu çıkarılarak veya kapalı ameliyat yöntemleri  seçilerek  ameliyat edilebilir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek yetmezlikli veya siroz vb ciddi hastalıklara da sahip olan hastalar, ameliyat öncesi,  eşlik eden hastalıklarının optimal tedavisi sağlanarak, yeterli önlemler alınarak ameliyata alınabilir.
Akciğer kanserinde tamamen iyileşme mümkün müdür?
Akciğer kanserinde, tamamen iyileşme şansını veren yegane tedavi seçeneği,erken evrede yapılan cerrahi tedavidir. Hastalığın evresi arttıkça tamamen iyileşme şansı azalır. Ancak cerrahi ve kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler ile yaşam süresi uzatılır.
Hastalığın farklı tipleri var mı?
Akciğer kanserinin çok farklı tipleri vardır. Ancak küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri olarak 2 ana gruba ayrılır.  Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri en çok görülür. Bunlar da yassı epitel hücreli karsinom, adenokarsinom, büyük hücreli karsinom gibi 3 büyük ana gruba ayrılır. Bunlar arasında ve toplamda en çok görülen tip, adenokanserlerdir.
Hangi ameliyat yöntemi tercih edilmelidir?
Halk arasında açık ve kapalı ameliyat denilen yöntemler vardır. Açık ameliyatlar, ameliyatın büyüklüğüne göre değişen yaklaşık 10-15cm kesiler yolu ile yapılır. Kapalı ameliyatlar videotorakoskopik veya robotik cerrahi ile uygulanabilir. Bir de hibrid ameliyatlar dediğimiz açık ameliyatlardan daha küçük kesi ile uygulanan hem açık hem kapalı ameliyatların avantajlarını sağlayan yöntemler vardır.

Kanser ameliyatının başarısı, kanserin sağlam cerrahi sınırlarla, tam olarak çıkarılması ve lenf bezlerinden yeterli olarak örnek alınmasına bağlıdır. Bu hangi yöntemle sağlanabiliyorsa o ameliyat yöntemi seçilmelidir. Kapalı ameliyatlar, tümörün küçük olduğu erken evrelerde uygulanır. Daha büyük tümör ve ileri evrede açık ameliyatlar daha güvenlidir.

Ameliyat sonrası hastanede kaç gün kalınır?
Ameliyatın büyüküğüne, hastanın yaşı ve eşlik eden hastalıklarına bağlı olarak yaklaşık 3-7 gün arası.
Ameliyat sonrası ağrı çok olur mu?
Günümüzde gelişmiş cerrahi yöntemlere ve olanaklara bağlı olarak ağrı ile mücadele daha etkili olarak yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlarda ağrı daha az olur. Ancak açık ameliyatlarda da daha küçük kesiler, önemli kasları kesmeden, ekarte ederek yapılan kesi yöntemleri, hasta kontrollü ağrı kesme yöntemleri ve epidural analjezi ile  ameliya sonrası dönem en az ağrı ile geçirilebilir.
Ameliyat sonrası yoğun bakımda kalmak gerekir mi?
Standart ameliyatlarda yoğun bakım gerekmez. Ancak hasta ameliyat sonrası yakın takip ve gözlemde tutulduğu, postoperatif (ameliyat sonrası) bakım ünitesinde 1 gece takip edilir. Daha küçük ameliyatlarda, 1-2 saatlik takip sonrası doğrudan servisdeki odasına alınabilir.  Çok büyük ameliyatlardan sonra  ve yüksek riskli hastalar  yoğun bakımda uygun sürelerde takip edilir.